ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร สอนภักดี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : ครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่